Sadanam K. Harikumaran

 

Aattakathakal by Dr. Sadanam Harikumaran (PDF versions)

 

'Abhimanyu', 'Charudatham', 'Chitrangada', 'Hidumbi', 'Kadraveyam', 'Karna Parithyagam', 'Magadheyam',
'
Karnaparvam - Part 1 & 2, 'Kumarasambhavam', 'Manikanta Charitham' - Part 1,2 & 3, 'Shapamochanam',

'Karthaveerarjuna Nigraham', 'Shurphanaka', 'Namami Shankaram'.


 

,

home profile performer painter vocalist sculptor designer playwright feedback blog
shapamochanam chaarudattam